Blog Aspergirl Tilly is een aanwinst voor Star Trek (Martine Mussies)

Blog Aspergirl Tilly is een aanwinst voor Star Trek: Martine Mussies

Blog Aspergirl Tilly is een aanwinst voor Star Trek (Martine Mussies)

Na Sesamstraat heeft nu ook Star Trek een autistisch aandoend personage toegevoegd aan de cast. Deze maand maakten de kijkers kennis met cadet Sylvia Tilly, knap geacteerd door Mary Wisema. Tilly lijkt een ‘Aspergirl’, een vrouw met het syndroom van Asperger, een vorm van autisme. Waardoor komt dat? Is Tilly de eerste ‘Trekkie’ met ‘auti’ trekjes? En waarom is het überhaupt relevant of er ‘ Aspies’ of andere ‘auti’s’ in Star Trek zitten?

De eerste afleveringen van Star Trek (1966-1969) hadden slechts een kleine schare fans, maar tegenwoordig is de serie alom vertegenwoordigd in elk denkbaar medium. Gene Roddenberry’s idee is anno 2017 uitgegroeid tot een succesvolle multimediale franchise met acht televisieseries (waarvan één animatieserie), dertien speelfilms, tientallen computerspellen en honderden boeken, stripboeken, technische handleidingen en encyclopedieën. Bovendien wordt het Star Trek universum met de minuut groter door de bijdragen van miljoenen fans van over de hele wereld. Of je nu Borg of Klingon bent, voor iedereen is er een plekje. Ook voor Cadet Sylvia Tilly (Mary Wiseman), het nieuwste personage aan boord van ruimteschip Discovery. Kijk mee hoe zij deze maand de serie in kwam wandelen:

Mijn indruk van Cadet Tilly? Ze is leuk, een beetje onhandig, slim, vrolijk, mooi en zit op het autismespectrum. Dat laatste denk ik vanwege de vier ‘hints’  die de scenarioschrijvers ons in deze eerste scène over Tilly gegeven hebben. Ten eerste heeft  ze het over haar “speciale behoeften”. Natuurlijk kan de uitdrukking “speciale behoeften” technisch gezien van alles kan betekenen, maar “special needs” is in Amerika beladen term, met een specifieke connotatie voor de kijkers van vandaag. Ik kan me niet voorstellen dat een team van getalenteerde schrijvers zo’n begrip willekeurig zou gebruiken.

Vervolgens gaat het over haar ‘allergie’ voor polyester en visco-elastisch polyurethaanschuim. Mensen met autisme hebben een ander ‘prikkelfilter’ en kunnen vaak niet tegen synthetische stoffen. Bovendien is haar opmerking emotioneel, niet ‘matter-of-fact-ly’ en zakelijk, zoals je zou verwachten bij een normale allergie. Cadet Tilly praat als iemand die voortdurend verklaring en verantwoording af moet leggen over wat ze nodig heeft, omdat haar voorkeuren voor de buitenwereld zo willekeurig lijken.

Later in de aflevering vertelt Tilly ook dat ze zich altijd veel te veel zorgen maakt over wat anderen van haar en haar gedrag denken. Een typisch autistisch trekje, dat bijvoorbeeld wordt omschreven in het boek ‘Doen of je normaal bent’ (de autobiografie van Liane Holliday-Willey, een Amerikaanse vrouw die er op haar 35ste achter kwam dat ze het syndroom van Asperger heeft).

Ten slotte is er haar interactie – of juist het gebrek aan interactie – met Michael. Ze heeft moeite om de sfeer in de kamer aan te voelen, ratelt op een manier die verder gaat dan algemene sociale onhandigheid of jeugdige uitbundigheid en lijkt steeds een beetje langer te pauzeren om de emoties op haar manier te verwerken.

Blog Aspergirl Tilly is een aanwinst voor Star Trek (Martine Mussies)

Atopos
Alle mensen met autisme zijn verschillend, maar wat ze gemeen hebben is dat ze moeite hebben met prikkels en met communicatie, precies de dingen waar Cadet Tilly in deze eerste aflevering tegenaan loopt. Heeft zij dan autisme? Volgens cultuurwetenschapper Hannah Ebben zouden we die term beter kunnen vervangen door het woord atopos.

“Autisme stamt af van het Oud-Griekse woord autos, dat “zelf” betekent. Autisme wordt gedefinieerd als een preoccupatie met het zelf of een in-zichzelf-gekeerd-zijn. Maar veel mensen met autisme zijn helemaal niet in zichzelf gekeerd. Ze zijn juist in een voortdurende interactie met de ruimte om hen heen. Vandaar dat ik voorstel om te spreken over atopos. Atopos is het Oud-Griekse woord voor “vreemd”, in de zin dat het onbekend is in de ruimte, of “misplaatst”. De medische term atopie, die is afgeleid van atopos, staat bovendien voor hypergevoeligheid voor externe prikkels en allergische reacties die hierdoor kunnen ontstaan. Dit heeft sterke overeenkomsten met de overprikkeling waar veel mensen met autisme mee kampen.”

Net als bij de vele aliens in Star Trek raakt ook het gedrag van Cadet Tilly dus erg aan het idee van ‘onclassificeerbaar’ of ‘out-of-place’ oftewel atopía. Tegelijk zien we een rond karakter. Cadet Tilly heeft een veelzijdige persoonlijkheid, doelen, dromen en hoop. Daarbij is ze echt heel erg slim en toegewijd. Ze wil een goede vriendin zijn, ook al moet ze wat extra leren over hoe je zoiets aan zou kunnen pakken. Geen stereotype, bordkartonnen autist, en al helemaal geen neurotische Rainman. (Begrijp me niet verkeerd, Dustin Hoffman acteert weergaloos in zijn vertolking van een verstandelijk gehandicapte met het savantsyndroom, maar met autisme heeft de film mijns inziens weinig tot niets te maken). Star Trek schetst een realistisch en geloofwaardig portret van een hoogbegaafde jonge vrouw met Asperger. Een verademing na de vele onrealistische tv-autisten, die neergezet worden als óf zwaar gehandicapt óf briljant. Als minder of juist beter dan ‘gewone’ mensen, in plaats van als een variatie binnen de groep van gewone mensen.

Terugdenkend aan Captain Pike’s rolstoel (Original Series) en Geordi’s visor (The Next Generation) is het geen verrassing dat juist Star Trek zich inzet voor de emancipatie van mensen op het autistisch spectrum. Van de allereerste (proef-)aflevering in 1966 tot de laatste film, Star Trek: Into Darkness, is de serie altijd sociaal betrokken geweest. Het onbegrip tussen de verschillende persoonlijkheden met hun uiteenlopende culturele achtergronden en vooral de daadkrachtige manier waarop de Starfleet-crew daarmee omgaat zijn een spiegel voor de kijkers. In het bijzonder voor kijkers die tot een minderheid behoorden, zoals mensen met een handicap oftewel “disability”.

Dis-ability? In het Star Trek universum leven alle humanoïde (mensachtige) wezens samen in een idyllisch paradijs, waar ze juist gewaardeerd worden omwille van hun unieke (on)vermogens en (on)bekwaamheden. In zijn boek Een antropoloog op Mars schreef de beroemde neuroloog Oliver Sacks hoe “a surprising number of people with autism identify with Data, or with his predecessor, Mr. Spock”. Is dat zo verrassend? In het toekomstbeeld dat Star Trek ons laat zien kan technologie meer kansen creëren voor personen die in onze wereld nog veel te vaak worden beoordeeld als gehandicapt. Een label dat kijkers niet snel zouden plakken op een held als Mr Spock.

Spock
Mr Spock is (biologisch gezien voor de helft) een zogeheten Vulcan. De Vulcans waren ooit een barbaars en chaotisch volk dat rituele emotionele controle combineerde met de rigide discipline van de logica (om hun zelfvernietiging te voorkomen). Door die verhaallijn hebben de Vulcans actief eigenschappen omarmd die door kijkers kunnen worden ervaren als ‘autistisch’. Het vooroordeel dat andere beschavingen in Star Trek op de Vulcans plakken lijkt daardoor erg op het stigma dat neurotypische (niet-autistische) mensen plakken op mensen met autisme. En dat levert nogal eens grappige dialogen op, zoals deze, uit Star Trek: Into Darkness.

Pike: That’s a technicality.

Spock: I am Vulcan, sir. We embrace technicalities.

Pike: Are you giving me attitude, Spock?

Spock: I am expressing multiple attitudes simultaneously. To which are you referring?

Mr Spock’s reis aan boord van Starship Enterprise is een reis van zelfontdekking en -acceptatie. Gesteund door zijn eigen begrip en dat van zijn collega’s demonstreert hij herhaaldelijk hoe hij zijn autistische eigenschappen inzet om een probleem op te lossen. Autistische mensen lopen vaak tegen vooroordelen aan, anderen hebben vaak maar weinig begrip voor ze. Dat komt vooral door hun rigide denken, letterlijke interpretaties, tactloosheid, non-conformiteit en minachting van doelloze sociale interactie. Maar het personage van Mr Spock laat zien dat juist die achtergrond kan helpen bij logisch, principieel en methodologisch denken.

Nog even terug naar de dialoog uit het filmpje. Voor veel mensen met autisme is het onbegrijpelijk waarom Pike ineens kwaad lijkt te worden – Spock heeft het immers goed gedaan, spreekt de waarheid en stelt open vragen. Pas in gesprek met neurotypische mensen blijkt waar de misverstanden zitten. Op deze manier werkt Star Trek dus als psycho-educatie voor mensen voor wie de heersende sociale normen niet per se vanzelfsprekend zijn. Naast die “sociale vaardigheidstraining voor gevorderden” kan Spock een voorbeeld zijn van hoe iemand die buiten de norm valt toch kan worden gewaardeerd. Allereerst door zichzelf: Mr. Spock lijkt helemaal happy met wie en hoe hij is, wat een troost kan zijn voor mensen wier manier van denken officieel een “disorder” en/of “disability” is – een stoornis, een handicap. Maar ook voor de omgeving, om te leren kijken naar wat iemand met autisme juist bij kan dragen. Want hoewel Spock menselijke drijfveren vaak verkeerd begrijpt, is hij een zeer intelligente, autonome en originele denker, die patronen ziet die anderen zelden doen. Hij is ook een trouwe en loyale vriend die door degenen rondom hem enorm wordt gewaardeerd. Zoals Kirk het verwoordt: ‘Van mijn vriend kan ik dit alleen zeggen: van alle zielen die ik in mijn reizen heb meegemaakt, was hij het meest … menselijk.’ (Star Trek: The Wrath of Khan).

Data
Een ander personage uit Star Trek dat vaak in verband wordt gebracht met autisme is Data, die begon als bijrol en uitgroeide tot één van de meest interessante en geliefde personages in The Next Generation. Data wordt vaak geclassificeerd als humanoïde robot, maar is in wezen een cyborg, een wezen dat gedeeltelijk bestaat uit organische en mechanische onderdelen. Net als mensen met autisme heeft ook Data een gebrekkige ‘Theory of Mind’, wat betekent dat hij zich niet gemakkelijk in kan leven in wat een ander denkt of voelt. Zijn empathie en compassie gaan via zijn intellect – niet via zijn emotie. Anders dan Mr Spock lijkt Data er soms juist wel onder te lijden dat hij geen volledig of neurotypisch mens is. Zijn hele leven is Data namelijk bezig om dichter bij de mensheid te komen, om menselijker te worden. Dit doet hij onder meer door creatief bezig te zijn (schilderen, viool spelen) en door mensen te vragen naar hun emoties. Hoe inconsequent en onlogisch die vaak zijn wordt vooral duidelijk in zijn romantische interacties met Jenna – voluit Luitenant Jenna D’Sora – zoals in de scène hieronder:

Jenna: The Book of Love, chapter 4, paragraph 17 – ‘when your girlfriend arrives with a gift, stop whatever it is you’re doing and give her your undivided attention’.

Data: I should not have resumed my painting?

Jenna: No.

Data: Despite your suggestion that I continue?

Jenna: Exactly.

Data: I have much to learn.

Ook vat Data spreekwoorden en gezegden vaak letterlijk op, zoals bijvoorbeeld blijkt uit deze dialoog:

Data: You have often expressed dissatisfaction with the spartan nature of my quarters. Is this an attempt at embellishment?

Jenna: The cat’s out of the bag.

Data: [looking around for his cat] Spot?

Jenna: No, I mean I… you’ve caught me in the act.

Voor neurotypische mensen lijkt Data met dialogen als deze misschien vaak Captain Oblivious of Captain Obvious, maar voor mensen op het autistische spectrum kan hij – net als Spock – een inspiratie, voorbeeld en troost zijn. En waar Spock laat zien dat je blij kunt zijn met jezelf, juist doordat je anders bent, is Data er voor de herkenning van alle frustraties die dat anders-zijn soms met zich meebrengt. Voor Brent Spiner, de acteur die Data speelt kwam dat overigens als een verrassing, One man told me that I was the poster boy for kids with Asperger’s,” vertelde hij de website GeekWire. “It really knocks me out when I hear that.”

Seven of Nine
Naast deze twee als “mannelijk” gecodeerde personages is er de ‘autistische’ en mooie Seven of Nine. Een verademing voor vrouwen op het spectrum, die zichzelf veel te vaak geportretteerd zien als onhandig, on-elegant, met ongekamd haar en uilenbril, in niet passende kleding. Interessant aan het karakter Seven is dat ze is geboren is als een neurotypisch mens – met de Scandinavisch aandoende naam Annika Hansen – en als kind is geassimileerd door de Borg, een gemeenschap van cyborgs. Annika werd Seven, technisch “beter” dan een gemiddeld mens – en in dat proces is ze ook meer ‘autistisch’ geworden. Volgens de schrijvers van de serie is Seven geïntroduceerd om een literair contrast te bieden ten opzichte van Kathryn Janeway, net als in de eerste serie Spock bedacht is als tegenpool van James T. Kirk, en Data een mooie tegenspeler is van Jean-Luc Picard.

Janeway ontfermt zich als een moeder over Seven en wil haar helpen om haar menselijkheid (weer terug) te vinden. Hoe lastig dat soms is blijkt als scènes als onderstaande, waarin Janeway aan Seven de ongeschreven regels voor small-talk probeert uit te leggen. Seven volgt ze exact op, maar op een manier die niet aansluit bij de (andere) mensen. Net als Spock en Data blijft ze een misfit, atopos.

Janeway: Having fun?
Seven: No.
Janeway: That’s probably because you’ve been standing here by yourself.
Seven: l don’t understand the rules and procedures for this type of social occasion.
Janeway: The rules are simple. Choose a group of people. Listen to their conversation. Then when you feel like you have something to contribute, chime in.
Seven: “Chime in”?
Janeway: You say something. Join the discussion.
Seven: l will try, Captain.
The Doctor: The early stages of Ktarian development are astounding. Naomi has grown five centimeters since her last physical and that was only three weeks ago.
Samantha: lt seems like every time l turn around, l’m recycling her clothes back into the replicator.
Seven: Children assimilated by the Borg are placed in maturation chambers for 17 cycles.
>[ongemakkelijke stilte]
Samantha: …interesting. Well, if you’ll excuse me, l need to go talk to Neelix.
The Doctor: ln these maturation chambers, the development of conversational skills is, l suppose, a low priority?

Conclusies?
Het diagnosticeren van fictieve personen is een hachelijke zaak, maar zoals ze zich presenteren zouden alledrie deze karakters waarschijnlijk hoog scoren op de AQ-test. De Vulcan Mr. Spock en de cyborgs Data en Seven of Nine lijken in hun gedrag en manier van denken erg op mensen met autisme. En Cadett Tilly is de eerste (volledige) mens in de serie die aan een Aspergirl doet denken. Ze voegt duidelijk iets toe aan de cast en past tegelijkertijd in de traditie van “auti personages” in de serie. Tilly is in Star Trek dus helemaal niet atopos, maar juist prima op haar plek. Hebben de schrijvers van Star Trek sommige karakters bewust ‘auti’ trekjes gegeven? Misschien. Maar in de vroege jaren ’90, toen Data gecreëerd werd, was er nog veel minder bekend over autisme dan nu. En voor Brent Spiner kwam de perceptie als een verrassing. Het zou dus ook gewoon een toevalstreffer kunnen zijn. Natuurlijk cateren de makers van de serie ook voor hun publiek: van The Original Series tot Discovery wordt Star Trek vooral gewaardeerd door hoger opgeleiden met een interesse in gadgets en gedachtenexperimenten. Volgens een groot forum voor Trekkies en Trekkers ziet een een hoog percentage kijkers zichzelf als nerd en/of geek. Er is bij mijn weten nooit onderzoek naar gedaan, maar het zou me niet verbazen wanneer er zich onder Star Trek fans een hoger percentage mensen met autisme en autistische trekjes zou bevinden dan gemiddeld. Voor al die mensen heeft het fandom van Star Trek een groot aantal erg aantrekkelijke aspecten: het verzamelen, het verkleden en het leren van talen als het Klingon… en rolmodellen als Spock, Data, Seven of Nine en nieuwste aanwinst Cadet Tilly.

Martine Mussies

Nieuwe trailer Star Trek: Discovery

Nieuwe trailer Star Trek: DiscoveryCBS heeft een nieuwe trailer vrijgegeven voor Star Trek: Discovery, van uitvoerend producenten Alex Kurtzman, Bryan Fuller en Akiva Goldsman. Deze kun je hieronder bekijken.

De hoofdrol in  Star Trek: Discovery wordt vertolkt door Sonequa Martin-Green (The Walking Dead). Ze speelt eerste officier Michael Burnham van de Discovery. Daarnaast neemt Michelle Yeoh de rol van Captain Georgiou op zich. Andere rollen in de serie zijn er voor Jason Isaacs, Doug Jones, Anthony Rapp, Terry Serpico, Maulik Pancholy, Sam Vartholomeos, Mary Wiseman, James Frain, Chris Obi, Mary Chieffo, Shazad Latif, Rekha Sharma, Kenneth Mitchell, Clare McConnell, Damon Runyan en Rainn Wilson.

Het verhaal van hun personages speelt zich tien jaar voor de gebeurtenissen in de oorspronkelijke serie af, en draait om een incident waar alleen naar gerefereerd werd. De serie start op 24 september, via CBS All Access in de States en vanaf 25 september via Netflix in de rest van de wereld. In januari wordt de tweede reeks verwacht.

Eerste blik op Jason Isaacs’ Captain Lorca in Star Trek: Discovery

CBS heeft via EW een nieuwe foto vrijgegeven van Star Trek: Discovery met daarop een eerste blik op Jason Isaacs’ Captain Lorca. Deze kun je hieronder bekijken.

Eerste blik op Jason Isaacs’ Captain Lorca in Star Trek: Discovery

De hoofdrol in  Star Trek: Discovery wordt vertolkt door Sonequa Martin-Green (The Walking Dead). Ze speelt eerste officier Michael Burnham van de Discovery. Daarnaast neemt Michelle Yeoh de rol van Captain Georgiou op zich. Andere rollen in de serie zijn er voor Jason Isaacs, Doug Jones, Anthony Rapp, Terry Serpico, Maulik Pancholy, Sam Vartholomeos, Mary Wiseman, James Frain, Chris Obi, Mary Chieffo, Shazad Latif, Rekha Sharma, Kenneth Mitchell, Clare McConnell, Damon Runyan en Rainn Wilson.

Het verhaal van hun personages speelt zich tien jaar voor de gebeurtenissen in de oorspronkelijke serie af, en draait om een incident waar alleen naar gerefereerd werd. CBS heeft tevens bekend gemaakt dat de serie nu vijftien afleveringen krijgt in het eerste seizoen, in plaats van de oorspronkelijk aangekondigde dertien. Star Trek: Discovery gaat waarschijnlijk in mei van start.

Eerste trailer en foto’s Star Trek: Discovery

CBS heeft de allereerste foto’s en trailer vrijgegeven voor de nieuwe Star Trek-serie Star Trek: Discovery. De serie verschijnt nog dit jaar, via CBS All Access in Amerika en via Netflix in de rest van de wereld.

Eerste trailer en foto's Star Trek: Discovery

De hoofdrol in  Star Trek: Discovery wordt vertolkt door Sonequa Martin-Green (The Walking Dead). Ze speelt eerste officier Michael Burnham van de Discovery. Daarnaast neemt Michelle Yeoh de rol van Captain Georgiou op zich. Andere rollen in de serie zijn er voor Jason Isaacs, Doug Jones, Anthony Rapp, Terry Serpico, Maulik Pancholy, Sam Vartholomeos, Mary Wiseman, James Frain, Chris Obi, Mary Chieffo, Shazad Latif, Rekha Sharma, Kenneth Mitchell, Clare McConnell, Damon Runyan en Rainn Wilson.

Het verhaal van hun personages speelt zich tien jaar voor de gebeurtenissen in de oorspronkelijke serie af, en draait om een incident waar alleen naar gerefereerd werd. CBS heeft tevens bekend gemaakt dat de serie nu vijftien afleveringen krijgt in het eerste seizoen, in plaats van de oorspronkelijk aangekondigde dertien. Star Trek: Discovery gaat waarschijnlijk in mei van start.

Jason Isaacs als captain in Star Trek: Discovery

Jason Isaacs als captain in Star Trek: DiscoveryHet ruimteschip Discovery heeft zijn kapitein gevonden; Jason Isaacs (Harry Potter franchise, The OA) zal de rol op zich nemen van Captain Lorca in Star Trek: Discovery.

De hoofdrol in  Star Trek: Discovery wordt vertolkt door Sonequa Martin-Green (The Walking Dead). Ze speelt een lieutenant commander op de Discovery. Tevens weten we Michelle Yeoh de rol op zich neemt van Captain Georgiou. Andere rollen in de serie zijn er voor James Frain, Doug Jones en Anthony Rapp (Rent). De opnames van Star Trek: Discovery zijn momenteel in volle gang, maar het is nog niet duidelijk wanneer de serie in première zal gaan.  Eerder werd de serie aangekondigd voor februari, later werd deze verschoven naar mei. Momenteel ziet het er echter naar uit dat we de serie pas ergens in de herfst kunnen bekijken.

Sonequa Martin-Green hoofdrol in Star Trek: Discovery

Sonequa Martin-Green hoofdrol in Star Trek: DiscoveryActrice Sonequa Martin-Green heeft getekend om de hoofdrol te spelen in de nieuwe serie Star Trek: Discovery. Ze speelt een lieutenant commander op de Discovery. Martin-Green is op dit moment te zien in AMC’s The Walking Dead en naar alle waarschijnlijkheid zal ze die rol blijven spelen.

De actrice is de eerste Afro-Amerikaanse vrouw die een hoofdrol speelt in een Star Trek-ensemble. Dit is altijd een doel geweest van de oorspronkelijke showrunner van de serie, Bryan Fuller. Hij zei eerder:

“Star Trek started with a wonderful expression of diversity in its cast … we’re continuing that tradition. We wanted to paint a picture of Starlet that’s indicative of encountering people who are much more different than we are.” 

Fuller zei over het personage van Martin-Green:

“We’ve seen six series from the captain’s point of view. To see a character from a [new] perspective on the starship — one who has different dynamic relationships with a captain, with subordinates, it gave us richer context.”

Naast Martin-Green zijn er al veel andere acteurs gevonden voor de serie. Zo zijn er drie Klingons, in de vorm van Chris Obi (T’Kuvma), Shazad Latif (Kol) en Mary Chieffo (L’Rell). Verder zijn er rollen voor Michelle Yeoh, Doug Jones en Anthony Rapp. Vanaf mei is Star Trek: Discovery te zien op CBS.

Doug Jones en Anthony Rapp in Star Trek: Discovery

Doug Jones en Anthony Rapp in Star Trek: DiscoveryEerder werd bekend dat Michelle Yeoh te zien zal zijn in Star Trek: Discovery. Vandaag heeft CBS onthuld dat ook acteurs Doug Jones en Anthony Rapp zijn toegevoegd aan de cast. Jones (Pan’s Labyrinth) gaat de rol spelen van Lt. Saru, een Starfleet Science Officer en een nieuw buitenaards ras in het Star Trek-universum. Rapp (Rent) speelt Lt. Stamets, een soort sterrenkundige, een schimmel expert en een Starfleet Science Officer aan boord van het schip Starship Discovery.

Star Trek: Discovery moet in mei 2017 op CBS All Access verschijnen en binnen 24 uur zijn de afzonderlijke afleveringen ook te bekijken op Netflix.

Michelle Yeoh gecast in Star Trek: Discovery

Michelle Yeoh gecast in Star Trek: DiscoveryCrouching Tiger, Hidden Dragon-ster Michelle Yeoh zal te zien zijn in CBS’s Star Trek: Discovery. Ze zou mogelijk een ‘Lieutenant Commander’ spelen. “I know Michelle Yeoh is in it,” vertelde producent Nicholas Meyer tegenover Comingsoon.net. Meyer was de regisseur van Star Trek II: The Wrath of Khan en Star Trek VI: The Undiscovered Country, en is een consulting producer voor Discovery.

Star Trek: Discovery moet in mei 2017 op CBS All Access verschijnen en binnen 24 uur zijn de afzonderlijke afleveringen ook te bekijken via Netflix in 188 landen.

Teaserfoto en details Star Trek Discovery

Star Trek DiscoveryDit jaar viert de Star Trek-franchise zijn vijftigste verjaardag. Volgend jaren zullen we voor het eerst sinds 2005 een nieuwe serie in de franchise zien, namelijk Bryan Fuller‘s Star Trek Discovery. Tijdens de Television Critics Association’s press tour werden er door critici meerdere vragen afgevuurd op Fuller. Zo onthulde hij dat de serie een vrouwelijk, menselijk hoofdpersoon krijgt, en dat men hoopt een actrice van niet-blanke etniciteit te casten voor de rol. Hieronder zie je een lijstje met meerdere vragen en antwoorden:

  • In a teaser video, Fuller compared his Star Trek to a “novel over 13 episodes,” which hints at a very serialized storyline instead of an episodic one.
  • Fuller on the premise: “There’s an incident and an event in Star Trek history that’s been talked about but never been explored. To do this series, we’re telling a much more serialized story, to dig deep into a very tantalizing storyline. And we have a character who’s on a journey, and in order to understand something that is alien, she first has to understand herself.” The event is something that was referenced in the original series, but not the Romulan War (“close,” he says) or Section 31 (but that could play a role) or Kirk wrestling with the Kobayashi Maru test. It’s only been referenced, never seen, he said.
  • On selecting a diverse cast: “Star Trek started with a wonderful expression of diversity in its cast … our lead of the show is going to be subject of that same level of who’s the best actor and also what can we say about diversity on the show. We haven’t cast her yet, so we don’t know what level of diversity she will be, but that’s forefront in our minds. We’ll probably have a few more aliens than you typically have on the show. We wanted to paint a picture of Starfleet where we’re going to have new exciting aliens and also new imagining of existing aliens.” Fuller noted some of the changes might upset hardcore fans used to seeing things a certain way. “We’re producing the show in 2016. We have to update the style of the effects, the style of the sets, the style of the makeup.”
  • The star won’t be the captain but rather be a lieutenant commander, “with caveats,” he said. “We’ve seen six series from the captain’s point of view; to see a character from a different perspective on the starship — one who has a different dynamic relationships with a captain, with subordinates, it gave us richer context.”
  • Gay characters? “Absolutely we’re having a gay character,” Fuller said. He noted that as a gay man working on Voyager, he had a file full of hate mail when there was a rumor a character on his show was going to be gay. So he was determined if he ever did his own Star Trek show, he would have a gay character. “We’ve come a long way since then. I feel like actually gay rights have come a lot further in that time than race issues and women’s issues.”
  • Star Trek: Discovery will be set in the “Prime Universe” (so in the timeline of the original shows, not the J.J. Abrams reboot films), about a decade before Captain Kirk’s five-year mission. “We can redefine the visual style,” he said. “We get to play with all of the iconography of those ships and that universe. Since we are doing this series in 2016, and all of the other series have been produced [at a time that] isn’t as sophisticated as we are now with what we can do production-wise, we’re going to be reestablishing an entire look for the series — not only for the series, but for what we wanted to accomplish with Star Trekbeyond this series.”
  • On including familiar characters from the original series: “There’s so much about the history that once we get through this first season and establish our own Star Trek universe with the crew that going to be reimagining a lot of Star Trekelements, we’ll be looking in the second season to open up to more familiar characters and how they can feed into the [show]. First and foremost, I think we really want to convince you and establish the greatness of the [new] characters that are going to be introduced.”
  • But he’s tempted to include the character of Amanda Grayson (Spock’s human mom). “That character could factor in, but there’s much to be told about that.”

Teaserfoto en details Star Trek Discovery

Daarnaast plaatste Fuller op zijn Twitter-account bovenstaande foto van een make-up test. Die laat twee antennes zien, die wel heel sterk doen denken aan de Andorians.

De première van  Star Trek Discovery vindt in januari plaats. In de VS zijn de afleveringen eerst op televisie op CBS te zien en vervolgens op streamingkanaal CBS All Access.

CBS’s Star Trek Discovery logo

Star Trek DiscoveryDit jaar viert de Star Trek-franchise zijn vijftigste verjaardag. Volgend jaren zullen we voor het eerst sinds 2005 een nieuwe serie zien. CBS Studios heeft nu aangekondigd dat Bryan Fuller‘s nieuwe Star Trek-serie de titel Star Trek Discovery krijgt. Daarnaast is ook het nieuwe schip onthuld, namelijk de Discovery.

Tegenover Collider onthulde Fuller eerder enkele interessante details over de serie. Zo blijkt het eerste seizoen dertien afleveringen zal bevatten en dat er een gevarieerde cast gevormd zal gaan worden. Er zouden mogelijk homoseksuele personages in voorkomen:

”Absolutely. I think the progressive audience that loves Star Trek will be happy that we’re continuing that tradition. And because we’re CBS All Access, we’re not subject to network broadcast standards and practices. It will likely affect us more in terms of what we can do graphically, but Star Trek’s not necessarily a universe where I want to hear a lot of profanity, either.”

Daarnaast ontkrachte Fuller een aantal geruchten over de serie:

“I mean, it’s funny. I’ve read that we’re [set] before “Next Generation,” after [“Star Trek VI: The] Undiscovered Country,” which is false. I’ve read that it’s an anthology show, which is not accurate. So it’s interesting to see those suggestions, and seeing the truth mixed in with them and going like, “Oh, they got that part right…” But it’s sort of on the truth-o-meter on PolitiFacts. It’s sort of like some truth, and a lot of like, “No — pants on fire! That’s not true. I think we will be seeing lots of crews in the story. One of the things that is exciting for me is that we are telling a “Star Trek” story in a modern way. We’re telling a 13-chapter story in this first season. It’s nice to be able to dig deep into things that would have been breezed passed if we were doing episodic and had to contain a story to an episode.”

 

Nieuwe Star Trek details

Nieuwe Star Trek detailsDit jaar viert de Star Trek-franchise zijn vijftigste verjaardag. Volgend jaren zullen we voor het eerst sinds 2005 een nieuwe serie zien. Bryan Fuller is de showrunner en co-bedenker van de nieuwe serie. Tegenover Collider onthulde Fuller enkele interessante details over de serie. Zo blijkt het eerste seizoen dertien afleveringen zal bevatten en dat er een gevarieerde cast gevormd zal gaan worden. Er zouden mogelijk homoseksuele personages in voorkomen:

”Absolutely. I think the progressive audience that loves Star Trek will be happy that we’re continuing that tradition. And because we’re CBS All Access, we’re not subject to network broadcast standards and practices. It will likely affect us more in terms of what we can do graphically, but Star Trek’s not necessarily a universe where I want to hear a lot of profanity, either.”

Daarnaast ontkrachte Fuller een aantal geruchten over de serie:

“I mean, it’s funny. I’ve read that we’re [set] before “Next Generation,” after [“Star Trek VI: The] Undiscovered Country,” which is false. I’ve read that it’s an anthology show, which is not accurate. So it’s interesting to see those suggestions, and seeing the truth mixed in with them and going like, “Oh, they got that part right…” But it’s sort of on the truth-o-meter on PolitiFacts. It’s sort of like some truth, and a lot of like, “No — pants on fire! That’s not true. I think we will be seeing lots of crews in the story. One of the things that is exciting for me is that we are telling a “Star Trek” story in a modern way. We’re telling a 13-chapter story in this first season. It’s nice to be able to dig deep into things that would have been breezed passed if we were doing episodic and had to contain a story to an episode.”

Eerste teaser nieuwe Star Trek serie

Star Trek CBS Television Studios heeft een eerste teaser vrijgegeven voor de nieuwe Star Trek-serie. Deze is hieronder te bekijken. De serie zal in 2017 te zien zijn.

De opnames zijn nog niet gestart en heel veel is er ook nog niet bekend. Bryan Fuller is de showrunner en co-bedenker van de nieuwe serie. Hij dient daarbij samen met Alex Kurtzman als uitvoerend producent. Fuller begon zijn schrijfcarrière bij de televisieseries Voyager en Deep Space Nine. Hij werd bekend met de serie Dead Like Me en ontwikkelde later de serie HannibalFuller gaat naar verluidt een Star Trek anthologie realiseren. Elk seizoen zou een ander verhaal vertellen.

Bryan Fuller is showrunner nieuwe Star Trek

Bryan Fuller is showrunner nieuwe Star Trek

Bryan Fuller wordt de showrunner en co-bedenker van de nieuwe Star Trek-serie van CBS. Hij dient daarbij samen met Alex Kurtzman als uitvoerend producent. Fuller begon zijn schrijfcarrière bij de televisieseries Star Trek: Voyageren Star Trek: Deep Space Nine. Hij werd bekend met de serie Dead Like Me en ontwikkelde later de serie Hannibal. Fuller zei in de aankondiging:

“My very first experience of Star Trek is my oldest brother turning off all the lights in the house and flying his model of a D7 Class Klingon Battle Cruiser through the darkened halls. Before seeing a frame of the television series, the Star Trek universe lit my imagination on fire,” said Fuller. “It is without exaggeration a dream come true to be crafting a brand new iteration ofStar Trek with fellow franchise alum Alex Kurtzman and boldly going where no Star Trek series has gone before.”

Kurtzman zei:

“Bringing Star Trek back to television means returning it to its roots, and for years those roots flourished under Bryan’s devoted care. His encyclopedic knowledge of ‘Trek’ canon is surpassed only by his love for Gene Roddenberry’s optimistic future, a vision that continues to guide us as we explore strange new worlds.”

Ten slotte zei David Stapf, President van CBS Television Studios over de serie:

“For the past 50 years, Star Trek has been a groundbreaking franchise that not only changed the landscape of television, but made a significant impact on pop culture. When we began discussions about the series returning to television, we immediately knew that Bryan Fuller would be the ideal person to work alongside Alex Kurtzman to create a fresh and authentic take on this classic and timeless series. Bryan is not only an extremely gifted writer, but a genuine fan of ‘Star Trek.’ Having someone at the helm with his gravitas who also understands and appreciates the significance of the franchise and the worldwide fan base was essential to us.”

De nieuwe serie gaat in januari 2017 op CBS All Access in première.

Nieuwe Star Trek serie in de maak

star-trek-bar-640

Vanaf 2017 kunnen Trekkies weer genieten van een nieuwe Star Trek serie. CBS zal de Star Trek franchise nieuw leven in blazen, met een serie die te zien zal zijn op verschillende platformen. Deze zal nieuwe personages introduceren en nieuwe werelden bezoeken. Alex Kurtzman zal de uitvoerend producent zijn van deze serie. Kurtzman schreef mee aan de nieuwe films Star Trek (2009) en Star Trek Into Darkness (2013) .

Marc DeBevoise (CBS Digital Media) vertelde in een interview:

“This new series will premiere to the national CBS audience, then boldly go where no first-run ‘Star Trek’ series has gone before – directly to its millions of fans through CBS All Access, we’ve experienced terrific growth for CBS All Access, expanding the service across affiliates and devices in a very short time. We now have an incredible opportunity to accelerate this growth with the iconic ‘Star Trek,’ and its devoted and passionate fan base, as our first original series.”

Armando Nunez (CBS Global Distribution Group) voegde hier aan toe:

“Every day, an episode of the ‘Star Trek’ franchise is seen in almost every country in the world,” we can’t wait to introduce ‘Star Trek’s’ next voyage on television to its vast global fan base.”

R.I.P. Yvonne Craig (Batgirl)

   maxresdefault

Yvonne Craig, beter bekend als Barbara Gordon/Batgirl in de serie Batman, is overleden aan gevolgen van borstkanker. Craig laat haar man Kenneth Aldrich, haar zus Meridel Carson en haar twee neven Christoper en Todd Carson achter.

Craig was een ballerina voordat zij ging acteren. Als actrice was ze te zien in series als  Star Trek, The Man from U.N.C.L.E., The Wild Wild West en Olivia. Craig was vooral bekend van haar rol als Batgirl. In 1967 was zij de eerste actrice die deze rol op haar nam. In totaal is ze te zien geweest in 26 afleveringen, naast Batman (Adam West) en Robin (Burt Ward). In 1972 trok ze haar pak nog een keer aan voor een reclamespotje voor gelijke lonen voor vrouwen.

R.I.P. Yvonne Craig 1937 – 2015

Geen nieuwe Star Trek?

Jonathan Frakes
Jonathan Frakes

Eerder ging het gerucht dat er een nieuwe Star Trek serie op komst was. Bryan Singer zou het project bedacht hebben en naar CBS gestapt zijn. Nu blijkt dat er nog geen concrete plannen zijn de serie te maken.

Dit vertelde Jonathan Frakes (Commander Riker in Star Trek: The Next Generation) tijdens een conventie. CBS voelt dat na het falen van Star Trek: Nemesis de franchise te breed werd. Daarom tracht de zender na de succesvolle reboot de franchise gefocust te houden. Frakes had zelf nog een idee aangedragen voor een nieuwe serie, maar CBS was niet van plan hier iets mee te doen.