1 op de 3 jongeren kijkt dagelijks TV-serie

Share Button

Volgens een online enquête kijkt een derde van alle jongere dagelijks naar een tv-serie. Jongerenkrant 7 days hield deze enquête onder zo’n vijfhonderd jongeren, waaruit ook bleek dat ongeveer net zoveel meedere keren per week een serie keek.

1 op de 3 jongeren kijkt dagelijks TV-serie

De belangrijkste bronnen (28%) van serievermaak zijn demand-diensten als HBO en Netflix. Daarna komt het internet (17%), gevolgd door traditionele tv-zenders (13%).

1 op de 3 jongeren kijkt dagelijks TV-serie

Het bleek ook dat meer dan de helft aangaf series te kijken voor de afleiding. Daarnaast levert het leuke gespreksstof op met vrienden, maar het verrijkt ook je leven en laat je nadenken volgens sommige ondervraagden. Toch gaf 2% aan stress te ervaren wanneer ze moeite hadden met het blij blijven met series.

Komedie (23%), misdaad (29%) en actie-avontuur (25%) bleken de favoriete genres. Ook kwam naar voren dat het internet een goede bron is om nieuwe series op te sporen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Please type the characters of this captcha image in the input box